Oferowane formy wsparcia w projekcie:

 1. Wsparcie szkoleniowo – doradcze w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej
  1. Szkolenie “Podstawy zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej”
   1. Organizacja szkolenia:
    • 10 grup x 13 osób x 8 dni
    • Zajęcia będą się odbywać w dni powszednie lub weekendy w godz. 8-16, min. 2 dni w tygodniu
    • W sumie 60 godzin w formie ćwiczeń i warsztatów z elementami wykładu
    • Szkolenia będą się odbywać w miastach powiatowych
    • Sale szkoleniowe będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych
   2. Program szkolenia:
    • podstawy prawne i procedura zakładania działalności gospodarczej (wniosek do CEIDG-REGON, NIP, ZUS, VAT-R, KRS, działalność regulowana) – 4 godz.
    • księgowość w małej firmie (formy opodatkowania, VAT, ubezpieczenia społeczne) – 8 godz.
    • podstawy prawna pracy (zatrudnianie pracowników) – 4 godz.
    • umowy handlowe w obrocie gospodarczym – 2 godz.
    • marketing i reklama w firmie – 4 godz.
    • techniki sprzedaży i obsługa klienta – 6 godz.
    • efektywność osobista (komunikacja, asertywność, automotywacja, zarządzanie czasem) – 8 godz.
    • biznesplan – 8 godz.
    • komputer w firmie – 16 godz.
     • narzędzia: word, excel, outlook, powerpoint
     • wykorzystanie narzędzi w tworzeniu ofert, umów, prezentacji, podstawowe reguły finansowe, zarządzanie zadaniami, kalendarzem w programie pocztowym, narzędzia internetowe w marketingu
  2. Egzamin zewnętrzny wykonany przez zewnętrzną instytucję posiadającą odpowiednie uprawnienia. Kryterium oceny stanowi liczba uzyskanych punktów w każdym ocenianym obszarze.
  3. Doradztwo Indywidualne (6 godzin/uczestniczkę) w zakresie księgowości i/lub prawa i/lub marketingu i obsługi klienta i/lub finansów i/lub sporządzania biznesplanów. Miejsca i terminy spotkań z doradcą zawodowym będą uzgodnione między uczestnikiem a doradcą z uwzględnieniem potrzeb i sytuacji uczestnika.
 2. Wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej – jednorazowe dotacje i pomostowe wsparcie finansowe
  1. Przyjmowanie opracowanych biznesplanów od 130 uczestniczek projektu
  2.  Ocena biznesplanów (przekazanie wyników i uruchomienie procedury odwoławczej)
  3.  Sporządzenie listy rankingowej, na podstawie której 80 uczestniczek otrzyma wsparcie
  4. Zawarcie umów z 80 uczestniczkami o udzielenie wsparcia
  5. Wypłata jednorazowego wsparcia finansowego w wysokości 23 398,68 zł
 3.  Pomostowe specjalistyczne wsparcie doradcze dla nowo utworzonych firm
  1. Wypłata środków w ramach wsparcia pomostowego 80 uczestniczkom w wysokości 1850 zł przez okres 6 miesięcy.
  2. Wypłata środków w ramach przedłużonego wsparcia pomostowego 70 uczestniczkom w wysokości 1850 zł przez okres kolejnych 6 miesięcy.
  3. Doradztwo indywidualne do wyboru (12 godzin/uczestniczkę), w zakresie: księgowości i/lub prawa i/lub marketingu i obsługi klienta i/lub finansów i/lub mentoringu biznesowego
 4. Dodatkowe wsparcie finansowe:
  1. Zwrot kosztów podróży wynikających z dojazdu do miejsca szkoleń
  2. Zwrot kosztów opieki nad osobą zależną