aktualności

Wsparcie szkoleniowo-doradcze II tura

Po zakończeniu udziału w szkoleniu z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczych (60 godzin szkolenia w biurze Projektu w Zgierzu) uczestniczki projektu, wyłonione w II turze naboru, biorą udział w …

Harmonogram szkoleń – aktualizacja

Podajemy do wiadomości harmonogramy dla wszystkich grup szkoleniowych. Informację o przyporządkowaniu osoby do grupy szkoleniowej otrzymały Panie w osobnych wiadomościach e-mailowych. Szkolenia są realizowane w wymiarze 60 godzin dydaktycznych.

Wsparcie szkoleniowo-doradcze I tura

Informujemy, że wsparcie szkoleniowo-doradcze dla uczestniczek I tury rozpocznie się szkoleniami od dnia 26 lipca 2017 roku w podziale na 5 grup, średnio 13 osobowych. O szczegółowych terminach szkoleń i …

Wsparcie szkoleniowo-doradcze

Informujemy o planowanych terminach szkoleń „Podstawy zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej” i indywidualnego doradztwa dla I tury uczestniczek. Szczegółowy program szkolenia: podstawy prawne i procedura zakładania DG, księgowość w małej …